Strategisch opleiden

strategisch opleiden
De ultieme positie wordt sneller bereikt wanneer de organisatiestrategie de ontwikkeling van medewerkers versterkt en vice versa. Met een effectief strategisch opleidingsbeleid realiseert u dit. Wij geloven in de kracht van co-creatie. Dit betekent het samen realiseren van een beleid dat een optimale balans brengt tussen doelmatigheid en return on value. De drijfveren van uw professionals vormen hierbij het belangrijkste fundament.

Doordacht stappenplan

Zomaar investeren in een training of een opleiding leidt veelal niet tot het gewenste resultaat. Bij het gericht ontwikkelen van uw medewerkers dient ook rekening gehouden te worden met de fase waarin uw organisatie zich bevindt, de systemen, de (gewenste) cultuur, het leiderschap en de attitude van uw medewerkers. Dit ondervangt u op voorhand door het vormen, implementeren, uitvoeren en evalueren van een effectief strategisch opleidingsbeleid. Samen met u gaan we aan de slag om te komen tot een doordacht plan bestaande uit vier stappen:

1. Het adviesrapport

Onze strateeg maakt samen met u een analyse van uw organisatiestrategie en een organisatie assessment. De uitkomsten vormen de basis van de GAP-analyse die inzichtelijk maakt in hoeverre uw huidige opleidingsbeleid voldoet en of de gewenste verbetering een organisatie- of opleidingsvraagstuk is. Dit wordt vastgelegd in een adviesrapport, zodat u gefundeerde keuzes kunt maken omtrent de organisatievraagstukken en de (her)inrichting van uw strategische opleidingsbeleid.

2. Het strategisch opleidingsplan en businesscase

Op basis van het adviesrapport co-creëert u met onze strateeg een strategisch opleidingsbeleid voor de komende drie tot vijf jaar. Dit beleid beschrijft hoe de ontwikkeling van uw medewerkers een onlosmakelijk onderdeel wordt van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Dit reikt verder dan formele opleidingen, training of coaching, want de beste plek om te leren is immers de dagelijkse praktijk. Het beschrijft hoe de gewenste ontwikkeling gerealiseerd wordt door interne samenwerking en ‘vrij leren’. Hoe men bewuster, eventueel onder begeleiding, kan groeien tijdens het werk en daarbuiten.

De businesscase zorgt ervoor dat u gefundeerde keuzes kunt maken over de implementatie van het strategische opleidingsbeleid. Het beschrijft meerdere implementatievarianten inclusief opbrengsten, investeringen, risico’s en de impact op uw organisatie.

3. Implementatie en evaluatie

Het implementatieproject staat in het teken van een diepgaande samenwerking. Afhankelijk van de gekozen implementatievariant kunnen uw medewerkers de rol van aanjager en/of doener vervullen; waar nodig onder onze begeleiding. Door hen vanaf de basis een actief te betrekken, gaat het leerproces direct van start en wordt het draagvlak vergroot. Het inzetten van eigen mensen heeft bovendien een positief effect op de kosten. Zo worden alle betrokkenen groeiers.

Na het implementatieproject is het een kwestie van bijhouden. Samen met u evalueren we de impact en de resultaten. Daarnaast voorzien wij u van handvatten om jaarlijks het nieuwe strategische opleidingsbeleid grondig te evalueren. Zolang er geen grote strategische veranderingen voordoen, heeft u een bestendig beleid waarmee de professionaliteit van uw medewerkers voor langere termijn garandeert.