Performance

performancePerformance kan worden beschouwd als het totaal van geplande activiteiten die uitgevoerd moeten worden om een vooraf bepaald doel te kunnen realiseren. Naast het juist kunnen toepassen van de benodigde kennis en vaardigheden, is het hebben van ‘een sterke wil’ de belangrijkste factor om de performance verder te ontwikkelen. Wanneer een organisatie performance improvement verlangt, dan kan de wilskracht van (individuele) medewerkers roet in het eten gooien. Streven naar de ultieme positie legt direct gewicht in de schaal.

De ultieme performer

De ideale professional heeft optimale toegevoegde waarde welke hij brengt vanuit authenticiteit. Dit noemen wij de ultieme performer welke beschikt over de volgende kenmerken:

  1. Hij is zich bewust van zijn (werk)omgeving en neemt deze zonder oordeel en in zijn volledigheid waar
  2. Hij is in staat om de organisatiestrategie te koppelen aan zijn behoeftes rondom zingeving (SQ)
  3. Hij is bewust van zijn denkwijzen (IQ) over de organisatiestrategie, zijn rol en zijn eigen attitude
  4. Hij herkent zijn gevoelsbeleving (EQ) en anticipeert wanneer hij iets als onprettig ervaart
  5. Hij is in staat om een authentieke intentie te bepalen op basis van het voorgaande en dit met constructief en waarneembaar gedrag verbaal, non-verbaal en energetisch uit te dragen (FQ)
Performance improvement

Realisatie van performance improvement begint dus bij bewustwording van intrinsieke motivatie. Onze strateeg brengt uw organisatiestrategie in kaart zodat er een grondige analyse kan worden gemaakt van de huidige gaps in de performance. Wij formuleren een advies op welke wijze deze gaps kunnen worden opgevuld. Op basis van uw (strategisch) opleidingsbeleid creëren wij passende HRD oplossingen die laagdrempelig en effectief zijn.

Naast training of coaching zijn dit ook opdrachten die de medewerker zelf of samen met zijn leidinggevende of collega’s uitvoert tijdens het werk. Dit bevordert het samen leren en het ‘vrij leren’.

Iedere oplossing wordt vakkundig begeleid door onze doeners. Dit zijn ervaren HRD professionals die medewerkers op inspirerende wijze stimuleren in ontwikkeling. Het resultaat is een betere performance doordat men op authentieke wijze zijn specifieke toegevoegde waarde vergroot en kan uitdragen. En dat staat garant voor betere resultaten.