Kindercoaching

Ik ben Bianca Ronde, samenwonend en moeder van twee lieve meiden van 6 en 10 jaar. Na 19 jaar werkzaam te zijn als leerkracht in het basisonderwijs merk ik bij mezelf de behoefte om het contact wat ik met kinderen heb te verdiepen. Met als doel de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te versterken. Ik heb de stap gezet richting kindercoaching.

In mijn werk merk ik dat kinderen regelmatig een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij het opkomen voor zichzelf, omgaan met nieuwe en spannende situaties, niet kunnen slapen, een presentatie houden voor de klas, zich beter kunnen concentreren enzovoort. Kindercoaching biedt dit. In mijn praktijk ben ik me bewust geworden van het denken in mogelijkheden.

Mijn sterke punten zijn het maken van contact en het enthousiasmeren. Ik merk dat kinderen zich snel op hun gemak bij me voelen en met plezier naar mij toe komen om samen te zoeken naar oplossingen voor hun hulpvraag. Dit vind ik de belangrijkste basisvoorwaarde om aan het werk te gaan. Wanneer het kind zich prettig voelt, aandacht krijgt en zich serieus genomen voelt, kun je veel bereiken en verder gaan met de hulpvraag.

Daarnaast ben ik goed in staat om echt te luisteren naar het kind en vervolgens samen naar mogelijke oplossingen te kijken voor zijn of haar probleem. Daarbij probeer ik dan ook zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van het kind.

Wat ik ook vaak terug krijg, is dat ik authenthiek ben. What you see, is what you get. Deze puurheid vind ik ook zo mooi bij kinderen en maakt het werken met kinderen ook zo leuk. Daarbij hoort ook het tonen van je kwetsbaarheid.

Naast het maken van verbinding met het kind, vind ik het ook belangrijk om een goed en nauw contact met ouders te onderhouden. Samen bereik je meer. Door samen te overleggen en te zoeken naar wat past bij ouders en kind, ben ik ervan overtuigd dat je beste bereikt. Er is niet een weg. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Er bestaat geen goed of fout in mijn optiek. Sowieso ga ik ervan uit dat alle ouders hun kind met de beste intenties opvoeden. Uit ervaring weet ik ook dat het proces van het opvoeden van een kind geen makkelijke taak is. Door samen in gesprek te gaan probeer ik vanuit mijn rol als coach een steun te zijn voor ouders in de omgang met hun kind.

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en ouder(s) met een hulpvraag. Het liefst zie je je kind gelukkig. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of gebeurtenis en weet niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook niet helemaal duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit. Kindercoaching geeft kinderen en ouders meer zicht op de binnenwereld van het kind. Sommige kinderen vinden het bijvoorbeeld heel moeilijk om aan een ander terug te geven wat hij of zij niet fijn vindt en andere kinderen hebben juist weer moeite met het geven van ruimte aan een ander en vinden zichzelf het belangrijkste. Hierdoor kunnen vriendschappen moeizaam verlopen zonder dat het kind zelf goed weet waardoor dit komt. Door samen in gesprek te gaan en te kijken naar je eigen rol en aandeel wordt het kind zich bewust. Vanuit deze bewustwording kun je samen gaan zoeken naar alternatieven. Het is ook belangrijk dat kinderen gaan beseffen dat ze hierin een keuze hebben. De ander kun je niet veranderen, wel de manier waarop je er zelf mee omgaat. Het begeleiden van dit mooie waardevolle proces vind ik erg leuk en bijzonder.

In deze begeleiding probeer ik altijd zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kind. Dit doe ik door verschillende vormen van spel en interventies in te zetten. Het ene kind heeft meer baat bij een gesprek, het andere kind heeft baat bij een rollenspel, weer een ander uit zich graag creatief door bijvoorbeeld te tekenen of juist fysiek bezig te zijn, etc.

Al ‘spelende’ bezig te zijn, te praten, te luisteren en te voelen ontdekt het kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij nog kan leren om beter om te gaan met zijn hulpvraag.

Hoe ga ik te werk?

Op het moment dat u behoefte heeft aan kindercoaching kunt u telefonisch of per email contact met mij opnemen om een afspraak te maken voor een vrijblijvende intake. Ik stuur u dan per mail een intakeformulier toe. Het is de bedoeling dat u dit formulier minimaal twee dagen voor het intakegesprek naar mij ingevuld terugstuurt.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en zal ik ingaan op items van het intakeformulier. Het kind mag hier bij zijn. In het gesprek gaan we samen op zoek naar de hulpvraag.

Als er van alle kanten (kind, ouders en coach) een klik is, gaan we met elkaar verder. Ik maak dan een coachplan. In dit plan staat het doel van de coaching en een plan van aanpak. Tevens staan in dit plan de tarieven en maximale kosten van het traject uitgewerkt, zodat u weet waar u aan toe bent. Als u akkoord bent met het plan, gaan we aan de slag. Meestal duurt een traject zo’n 5 a 6 sessies. Dit is gemiddeld. Soms zijn 4 sessies al voldoende. Indien nodig vindt een tussentijds gesprek plaats. We eindigen het traject altijd met een eindgesprek met coach, kind en ouder(s). Tijdens dit gesprek evalueren we het traject met elkaar.

Waar?

De kindercoaching vindt in principe plaats op de school van het kind. In overleg met school en ouders bepalen we het meest geschikte tijdstip en plek om samen met het kind ongestoord aan de slag te gaan. Desgewenst kan in overleg met ouders en kind de kindercoaching ook op een andere plaats worden georganiseerd. Na afloop van de sessie neem ik kort telefonisch contact op met de ouders zodat u weet wat er in de sessie aanbod is geweest. Tevens krijgt het kind een schriftje waarin we tijdens de sessies zullen werken. Dit schriftje neemt het kind na afloop van de sessie mee naar huis. Hierin staan soms ook huiswerkopdrachten waaraan het kind de komende week kan werken.

Tarieven

Voor kindercaching hanteren wij speciale tarieven. De kosten voor een sessie van een uur zijn 49 euro exclusief 21%BTW, inclusief voorbereidingstijd en materialen. Het intakegesprek is vrijblijvend. Een tussentijds- of eindgesprek is 49 euro per uur exclusief BTW.