Duurzame inzetbaarheid

duurzame inzetbaarheidStreven naar de ultieme positie betekent werken aan duurzame inzetbaarheid. Wanneer iedere medewerker bewust en met verantwoordelijkheid omgaat met zijn inzetbaarheid en anderen stimuleert datzelfde te doen.

Omdat iedereen invloed heeft op elkaars inzetbaarheid, maakt dit thema idealiter onderdeel uit van het strategisch opleidingsbeleid waarin thema’s als ‘eisend helpen’ en ‘welzijnsregie’ zijn opgenomen. Hiermee reduceert u het verzuim en verhoogt u de arbeidsproductiviteit en het werkplezier.

Duurzame inzetbaarheid is immers een verantwoordelijkheid van ieder individu. Het ontwikkelen van fitte professionals reikt verder dan de ontwikkeling van fysieke en mentale vermogens. Aandacht voor emotionele en spirituele intelligentie van uw medewerkers is minstens zo belangrijk in het groeien naar de ultieme positie.

Groei door samenwerking

De meeste organisaties beschikken reeds over de geschikte bouwstenen voor duurzame inzetbaarheid. Daarom start onze samenwerking met het inzichtelijk maken ervan. Hiermee doelen we op het reeds aanwezige leiderschap, de medewerkers, de strategie, de cultuur en de middelen. Gekoppeld aan uw organisatiedoelen en aan uw strategisch opleidingsbeleid, verwerken wij dit in een adviesrapportage.

Gedurende de implementatie van het project werken onze HRD experts intensief samen met mensen uit uw organisatie. Zij zijn staan immers het dichtst bij de praktijk waar de verandering gestalte dient te krijgen. Met kleine inspanningen op de juiste plaatsen realiseren de medewerkers zelf een grote verandering. Dit bevordert hun autonomie en het vergroot de duurzaamheid van de verandering.

Het proces in hoofdlijnen

Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen hanteren wij het model van strategisch opleiden als navigatie. In hoofdlijnen betekent dit:

  1. Congruentie onderzoek naar organisatiedoelen en organisatiestrategie
  2. Alignement van strategie, reeds aanwezige bouwstenen en HR(D) beleid
  3. Opstellen adviesrapportage
  4. Projectplanning en implementatie
  5. Evaluatie

Na de evaluatie is het een kwestie van blijven voortbewegen naar de ultieme positie. Door nu duurzame inzetbaarheid op te nemen als thema in het strategisch opleidingsbeleid, bevordert u de weerbaarheid, het leerklimaat en het verbindende vermogen van uw medewerkers. De ultieme positie en duurzame inzetbaarheid hebben gemeen dat men vanuit eigen kracht verantwoordelijkheid neemt voor elkaars belangen en dat men elkaar inspireert om voor het hoogst haalbare te gaan. Hoe zou uw organisatie eruit zien als iedereen dat deed?