Werkdrukbelevingsonderzoek

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met een  werkdrukbelevingsonderzoek bij 1 van onze opdrachtgevers. Dit productiebedrijf wilde graag eens in kaart hebben welke factoren van invloed zijn op de werkdruk binnen het bedrijf. 

In samenspraak met onze opdrachtgever hebben we een kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht naar de werkdrukbeleving. Het kwantitatieve gedeelte bestond uit een vragenlijst die de deelnemer voor aanvang van het gesprek met onze consultant invulde.

In de vragenlijst werden de volgende thema’s behandeld:

–       werktempo en werkhoeveelheid
–       mate van uitdaging
–       mate van zelfstandigheid
–       sociale steun van directe leiding
–       sociale steun van collega’s
–       beloning
–       loopbaanmogelijkheden

Het kwalitatieve gedeelte bestond uit een gesprek met een van onze consultants. Hierin kreeg de deelnemer ruim de gelegenheid om toe te lichten welke factoren voor hem van invloed zijn op de werkdrukbeleving. Tevens werd de deelnemer door onze consultant gespiegeld en kreeg hij handvatten aangereikt hoe individueel de ervaren werkdruk te hanteren.

De spreekwoordelijke 2 vliegen in 1 klap, enerzijds gaf de deelnemer ons belangrijke informatie, anderzijds ontving de deelnemer nuttige tips en feedback. Vrijwel alle deelnemers waren positief over de inzichten die het gesprek met onze consultant hen opleverden.

Wij verwerkten de gegevens in een kwalitatief hoogwaardige rapportage en de uitkomsten van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek levert onze opdrachtgever veel nuttige sturingsinformatie op. Met deze informatie kan het bedrijf doelgericht en planmatig invloed gaan uitoefenen op de gesignaleerde aandachtspunten op het gebied van de werkdrukbeleving.

Wij kunnen u dit onderzoek van harte aanbevelen:

  • het voorkomt dat een onderzoek zich beperkt tot “slechts” een vragenlijst, vaak    belandden de uitkomsten van dergelijke onderzoeken in de “spreekwoordelijke la”.
  • u vangt 2 vliegen in 1 klap. De deelnemer voelt zich erkend, gehoord en gesteund en u ontvangt zeer nuttige sturingsinformatie zowel middels kwantitatieve alsmede via kwalitatieve invalshoek.
  • Het eindrapport is een goed startpunt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Een onderzoek is namelijk pas echt nuttig, als u (uw organisatie) vervolgens doorpakt op de uitkomsten.

Meer weten? Bel of mail ons, we informeren u graag over onze werkwijze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *